Корпоративне управління

Наглядова Рада

  • Голова Наглядової ради: Доценко Борис Борисович
  • Член Наглядової ради: Євдокимов Валерій Олександрович
  • Член Наглядової ради: Бокій Олег Анатолійович
  • Член Наглядової ради: Масюк Яніна Петрівна
  • Член Наглядової ради: Дідух Назар Орестович
  • Член Наглядової ради: Прядко Олег Анатолійович

 

Правління
  • Виконуючий обов'язки Голови Правління: Пилипчук Лілія Володимирівна
  • Член Правління: заступник Голови Правління Чечіль Євген Миколайович
  • Член Правління: начальник Управління казначейських операцій Продан Дмитро Олегович
  • Член Правління: начальник Управління фінансового  моніторингу Романюк Оксана Андріївна

 

Принципи корпоративного управління

Календарний план розміщення інформації, повідомлень та документів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  про ринок цінних паперів  www.stockmarket.gov.ua та на власному веб-сайті Банку www.ukrcapital.com.ua

Повідомлення акціонерам Банку