Кредити від АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Пріоритетним напрямком кредитної політики АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» є орієнтація на довгострокову співпрацю з надійними партнерами в сфері кредитування. Фахівці банку постійно надають допомогу у виборі найбільш прийнятного, враховуючого специфічні особливості ведення бізнесу та оптимального по формі, валюті, графіку видачі та погашення кредитного продукту. Строки та умови кредитування встановлюються в індивідуальному порядку, виходячи з цільового призначення, наявного забезпечення виду кредитного проекту, строку та валюти кредитування, порядку сплати відсотків та фінансового стану позичальника.

Основні параметри кредитних продуктів.

 • Доступні кредити 5-7-9%

  Найменування параметру продукту Умови продукту
  Вид операції Рефінансування існуючої заборгованості за кредитами ММСП, наданими банками України 
  Вимоги до Клієнта

  Цим Продуктом може скористатися ММСП, щодо якого дотримуються критерії прийнятності Програми «Доступні кредити 5-7-9%».

  Відповідність критеріям прийнятності Програми можна перевірити на офіційному сайті Фонду Розвитку Підприємництвата 5-7-9.gov.ua.

  Призначення кредиту (цільове використання)

  Кредит надається ММСП, які мають кредит в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» або в іншому банку України, для проведення рефінансування заборгованості.

  В разі надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії, наступні транші надаються на наступні цілі:

  • придбання та/або модернізацію основних засобів ММСП, за винятком придбання транспортних засобів (крім тих, що будуть використовуватись в комерційних та виробничих цілях);
  • придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою провадження ММСП господарської діяльності, без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;
  • здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, у яких ММСП провадить основну господарську діяльність (крім офісних приміщень), які на праві власності або користування належать ММСП;
  • придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією ММСП інвестиційного проекту;
  • фінансування оборотного капіталу ММСП, обсягом не більше 25% від вартості інвестиційного проекту, коли необхідність у такому оборотному капіталі є невід’ємною частиною витрат ММСП на реалізацію інвестиційного проекту, який має повністю або частково фінансуватися за рахунок кредитних коштів, наданих Банком на умовах Програми;
  • інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням ММСП господарської діяльності з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання;
  • фінансування оборотного капіталу ММСП.
  Переваги продукту

  Швидкість прийняття рішення щодо рефінансування.

  Зниження витрат за обслуговування кредиту.

  Строк кредитування  60 місяців.

  У разі реструктуризації або пролонгації строку кредитування ММСП, максимальний строк кредитування може перевищувати 60 місяців, але за період, що перевищує 60 місяців з дати укладення відповідного кредитного договору, Державна підтримка не надається.

  Валюта операції Гривня 
  Сума кредиту 

  Min – 100 000,00 грн.

  Max – 50 000 000,00 грн.

  У випадку, якщо рефінансується заборгованість за кредитом (в тому числі отриманим в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»), наданим у вигляді кредитної лінії, таке рефінансування може бути надане Банком виключно за умови, що фактична заборгованість за таким кредитом дорівнює розміру діючого ліміту кредитування в цілому за договором, який рефінансується. 

  Дострокове погашення Кредиту дозволене
  Умови погашення Кредиту (тіло та процентів)

  Сплата щомісячного платежу по тілу кредиту здійснюється згідно індивідуального графіку, не пізніше останнього банківського дня поточного календарного місяця.

  Сплата щомісячного платежу за відсотками здійснюється до 5-го числа місяця наступного за місяцем нарахування відсотків (включно). 

  Компенсаційна процентна ставка

  Розмір Компенсаційної процентної ставки за кредитом в рамках Програми надається на користь ММСП з метою зниження його фактичних витрат на сплату Базової процентної ставки до:

  - рівня 0 відсотків річних - до 31 березня 2021 року;

  - рівня 3 відсотків річних – після 31 березня 2021 року. Така Компенсаційна процентна ставка (3% річних) застосовується за кредитом ММСП до дати його погашення.

  Базова процентна ставка

  Базова процентна ставка за кредитом ММСП, за яким може надаватись Державна підтримка у вигляді Компенсації процентів, не може перевищувати розмір, визначений за формулою: 

  Для суб'єктів

  мікро- 

  підприємництва

   

  Для суб'єктів

  малого    підприємництва

  Для суб'єктів

  середнього підприємництва

  Індекс UIRD (3міс.)

  + 7%

  Індекс UIRD (3міс.)

  + 6%

  Індекс UIRD (3міс.)

  + 5%

  Базова процентна ставка для цієї категорії ММСП підлягає застосуванню до            31 березня 2021 року у комбінації з компенсаційною процентною ставкою на рівні 0% річних, а після 31 березня 2021 року - у комбінації з компенсаційною процентною ставкою на рівні 3% річних).

  Базова процентна ставка за кредитом ММСП є змінюваною та має переглядатись Банком на щоквартальній основі з урахуванням зміни індексу UIRD (3 міс.).

  Перегляд та зміна Базової процентної ставки здійснюється щоквартально, кожного першого робочого дня кварталу та встановлюється з 01 січня, 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня кожного року кредитування.

  Максимальний розмір Базової процентної ставки, що може бути застосований за кредитом ММСП, не може бути вищим 30% (тридцять процентів) річних.

  ММСП зобов’язаний самостійно забезпечити сплату Базової процентної ставки та/або іншої процентної ставки, визначеної кредитним договором. 

  Комісія за надання кредиту - 0,5% від суми кредиту/ліміту кредитної лінії, одноразово 
  Комісія за супроводження кредиту ММСП (за 1-й місяць) - 0,5% від суми кредиту/ліміту кредитної лінії, одноразово

 • Welcome Importer

  wallpaper_WelcomeImporter_2020.jpg

 • КРЕДИТ КЛАСИЧНИЙ

  Види фінансування

  кредит з одноразовим наданням коштів; відновлювальна кредитна лінія; не відновлювальна кредитна лінія

  Валюта фінансування гривня від 18%; долар від 8%; євро від 7%
  Сума фінансування до 30,0 млн. грн. (або еквівалент в ін. валюті).
  Цільове призначення поповнення обігових коштів;
  фінансування капітальних витрат;
  рефінансування існуючих кредитних зобов’язань перед іншими банками;
  фінансування зовнішньоекономічної діяльності;
  тощо.
  Термін кредитування до 2-х років (в окремих випадках можливий розгляд більш тривалого терміну).
  Процентна ставка фіксована та встановлюється в індивідуальному порядку
  Порядок погашення кредиту в кінці терміну;
  індивідуальний графік.
  Форми забезпечення об’єкти нерухомості (іпотека);
  рухоме майно (транспортні засоби, обладнання, товари в обігу);
  грошові кошти;
  порука третіх осіб;
  тощо.
  Інші умови Обов’язковою умовою при кредитуванні є відкриття поточного рахунку в Банку.

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном 0 (800) 210 804