Операції з іноземною валютою в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

3АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» є учасником міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та платежів S.W.I.F.T., що дає змогу оперативно здійснювати клієнтські та міжбанківські платежі по всьому світу з високим рівнем їх захищеності і меншими витратами у будь-якій валюті.

Переваги здійснення операцій з іноземною валютою

 • Консультація та супроводження спеціалістами Банку зовнішньоекономічних угод, міжнародних розрахунків з урахуванням особливостей Вашого бізнесу;
 • Узгодження з клієнтом курсу купівлі та/або конверсії іноземної валюти на МВРУ в online режимі (до моменту фактичного здійснення операції Банком);
 • Оперативне надання інформації про всі зміни в сфері валютного законодавства;
 • Супровід експортно-імпортних операцій та здійснення міжнародних розрахунків;
 • Своєчасне повідомлення клієнтів Банку про можливе перевищення контрольного терміну розрахунків за експортними/імпортними операціями, з подальшою консультацією фахівців валютного нагляду;
 • Підготовка запитів в інші банки при переведенні імпортних контрактів на обслуговування;
 • Підготовка довідок про валютні операції до інших банків;
 • Розгляд  проектів договорів позик з нерезидентами та надання рекомендацій щодо внесення змін до таких проектів;
 • Консультації щодо уникнення подвійного оподаткування при виплаті відсотків позикодавцям зниження витрат клієнта, пов`язаних з обслуговуванням операцій з іноземною  валютою за рахунок високої конкурентності тарифів Банку;
 • Виконання переказу іноземної валюти (при купівлі/конверсії) та здійснення зарахування гривневого еквіваленту (при продажу іноземної валюти) у день здійснення купівлі/продажу/конверсії іноземної валюти;
 • Конфіденційність;
 • Ініціювання заявок на купівлю/продаж/конверсію іноземної валюти через «КЛІЄНТ-БАНК» (IFOBS);

 

 • Експортно-імпортні операції

                                                                       Тарифи    

                                                   Купівля-продаж іноземної валюти
  АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» проводить розрахунки за всіма основними видами світових валют:
   Доларах США;
   Євро;
   Російських рублях;
   Польських злотих;
   Англійських фунтах стерлінгів;
   Швейцарських франках.

                                                   Умови та час здійснення розрахунків:
  •    Заяви на купівлю, продаж, обмін іноземної валюти подаються до банку до 11:00 години.;
  •    Курс купівлі/продажу/обміну іноземної валюти персонально узгоджується з кожним клієнтом окремо;
  •    Розрахунки по імпортним договорам в доларах США, Євро, російських рублях здійснюються в день купівлі клієнтом іноземної валюти;
  •    Зарахування національної валюти від продажу коштів в іноземній валюті здійснюється у той же робочий день;
  •    Клієнт має можливість використати куплену/продажу валюту в день здійснення операції.

  •    купівлю, конвертацію та перерахування іноземної валюти за імпортними операціями;
  •    зарахування та продаж експортної виручки за експортними операціями;
  •    консультації щодо складання зовнішньоекономічних контрактів;
  •    консультації щодо уникнення порушень строків розрахунків за експортно-імпортними операціями;
  •    підготовка запитів в інші банки при переведенні імпортних контрактів на обслуговування;
  •    підготовка довідок про валютні операції до інших банків.

                                     Реквізити банків кореспондентів для укладення експортно/імпортних контрактів:

  Реквізити для зарахування коштів в доларах США (USD)

  Реквізити для зарахування коштів в євро (EUR)

  Реквізити для зарахування коштів в польських злотих (PLN)

  Реквізити для зарахування коштів в російських рублях (RUB)

   

   

 • Валютні операції пов’язані з рухом капіталу

                                                                   Oбслуговування кредитів від нерезидентів
  •    АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» має значний досвід в підготовці та обслуговуванні кредитів, отриманих від нерезидентів.
  •    Згідно чинного законодавства України резиденти мають право одержувати кредити та позики в іноземній валюті від нерезидентів для подальшого їх цільового використання, яке визначене договором. Кредити одержуються лише в безготівковій формі. Договори, які передбачають виконання резидентами-позичальниками боргових зобов'язань в іноземній валюті перед нерезидентами за залученими від них кредитами підлягають обов'язковій реєстрації Національним банком України. Всі операції за такими договорами мають виконуватися через уповноважений банк, який дав згоду на обслуговування операцій за договором. Цей уповноважений банк подає належну за цими договорами звітність, що встановлена Національним банком України.
  •    Резидент-позичальник зобов'язаний зареєструвати договір в Національному банку України до фактичного одержання кредиту. Для реєстрації кредитного договору уповноважений банк подає письмове підтвердження про згоду на обслуговування договору.
  •    В АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Ви можете отримати кваліфіковані консультації та поради, також Ви маєте змогу у найкоротші терміни оформити письмове підтвердження банку про згоду на обслуговування кредиту. При наявності подібних кредитів або позик, що вже обслуговуються в інших банках Ви можете перевести обслуговування цих кредитів/позик з інших банків і отримати письмове підтвердження АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про згоду на обслуговування кредиту/позики в найкоротші терміни.
                                                                   Переваги обслуговування кредитів від нерезидентів
  •    Оперативність розгляду документів та прийняття рішення про згоду обслуговувати кредит від нерезидента;
  •    Надання консультацій щодо вимог Національного банку України та змін в чинному законодавстві України, що стосуються обслуговування кредитів та позик, залучених від нерезидента. 

 

Основні параметри здійснення операцій з іноземною валютою

Відкриття поточного рахунку в іноземній валюті входить в вартість відкриття поточного рахунку в національній валюті 0,00 грн.
Переказ коштів в іноземній валюті в доларах США від 20 USD
Переказ коштів в іноземній валюті в ЄВРО від 30 ЕUR
Купівля безготівкової іноземної валюти від 0,1%
Вільний продаж безготівкової іноземної валюти від 0,1%
Обов’язковий продаж безготівкової іноземної валюти від 0,15% мін. 40 грн.
Конверсія безготівкової іноземної валюти в валюту платежу від 0,2%
Надання виписок 0,00 грн.

Тарифні пакети

Детальніше

З усіх питань валютного регулювання звертатися до відділу валютного контролю за тел. 0 (44)205-33-78.