Публічна пропозиція (оферта)

 Вступає в дію з 10.12.2020р.

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування суб’єктів господарювання.

Додаток 1. Умови відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними рахунками.
Додаток 1.1. Анкета-заява про акцепт публічної пропозиції (оферта) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладення договору про комплексне банківське обслуговування суб’єктів господарювання.
Додаток 1.2. Анкета-заява про акцепт публічної пропозиції (оферта) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладення договору про комплексне банківське обслуговування фізичної особи-підприємця.
Додаток 1.3. Анкета-заява про акцепт публічної пропозиції АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладення договору про комплексне банківське обслуговування суб’єктів господарювання.
Додаток 1.4. Анкета-заява про акцепт публічної пропозиції АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладення договору про комплексне банківське обслуговування фізичної особи-підприємця.
Додаток 1.5. Заява про відкриття поточного рахунку суб’єкту господарювання.
Додаток 1.6. Заява про відкриття поточного рахунку суб’єкту господарювання.
Додаток 1.7. Заява на зміну Тарифного пакету.
Додаток 1.8. Заява про відкриття поточного рахунку суб’єкту господарювання в рамках продукту «Овернайт».
Додаток 1а. Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
Додаток 2. Умови відкриття та обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків.
Додаток 2.1. Заява-договір про відкриття вкладу (депозиту).
Додаток 2.2. Заява-договір про відкриття вкладу (депозиту).
Додаток 2.3. Заява-договір про відкриття вкладу (депозиту).
Додаток 2.4. Заява-договір про відкриття вкладу (депозиту).
Додаток 2.5. Лист-Заява щодо дострокового повернення вкладу (депозиту) для суб’єктів господарювання «Строковий +».
Додаток 2.6. Лист-Заява щодо подовження терміну дії вкладу (депозиту) для суб’єктів господарювання «Строковий».
Додаток 2.7. Лист-Заява щодо подовження терміну дії вкладу (депозиту) для суб’єктів господарювання «Строковий».
Додаток 3. Умови відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними (картковими) рахунками.
Додаток 3.1. Заява-анкета на видачу корпоративної платіжної картки.
Додаток 3.2. Заява про відкриття поточного рахунку.
Додаток 4. Умови надання послуги «Зарплатний проект.
Додаток 4.1. Заява про надання послуги зарплатний проект (акцепт) з використанням платіжних карток.
Додаток 4.1.1. Перелік фізичних осіб, на користь яких відкриваються рахунки.
Додаток 4.1.2. Заява про відкриття поточних (карткових) рахунків на користь фізичних осіб.
Додаток 4.1.3. Відомість на виплату заробітної плати/ авансу.