Інформація для пов’язаних з Банком та Банківською групою осіб

Шановні панове!

Якщо при отриманні Вами повідомлення про набуття статусу пов'язаної особи з АТ "БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (далі - Банк) та Банківською групою у Вас виникли запитання, просимо Вас ознайомитися з нижченаведеною інформацією.

Хто є пов’язаними з Банком та Банківською групою особами?

При визначенні пов’язаних з Банком та Банківською групою осіб Банк керується статтею 52 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відповідно до якої пов’язаними з Банком та Банківською групою особами є:

1) контролери Банку;

2) особи, які мають істотну участь у Банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у Банку;

3) керівники Банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів Банку;

4) споріднені та афілійовані особи Банку, у тому числі учасники Банківської групи;

5) особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах Банку;

6) керівники юридичних осіб та керівники Банків, які є спорідненими та афілійованими особами Банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;

7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6;

8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в пунктах 1-7, є керівниками або власниками істотної участі;

9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у пунктах 1-8, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в пунктах 1-8, через трудові, цивільні та інші відносини.

Схематично це можна зобразити наступним чином:

POV OSOB

Банк після визначення особи пов'язаною з Банком та Банківською групою повідомляє про це таку особу шляхом направлення повідомлення про набуття статусу пов'язаної особи (відповідно до вимог Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12.05.2015р. №315).

Хто є асоційованими особами пов'язаних осіб?

Асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі цієї особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича.

Що означає термін «істотна участь»?

Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи.

Я ніколи не був(ла) клієнтом Банку. Чому мені надіслали повідомлення?

Пов’язаними з Банком та Банківською групою особами, визначаються особи, які відповідають вимогам статті 52 Закону України «Про банки та банківську діяльність» незалежно від того чи є вони клієнтами Банку.

Чи потрібно мені звернутися до Банку після отримання повідомлення?

Ні. Повідомлення надсилається з метою надання Вам інформації про набуття статусу пов’язаної особи.

Як зрозуміти за яким з вищенаведених пунктів мене визначено пов’язаною з Банком та Банківською групою особою?

В повідомленні про набуття статусу пов’язаної особи Банком зазначається пункт на підставі якого Ви визначені пов’язаною особою.

Наприклад, в тексті повідомлення може міститися наступна інформація:

«…Вас визнано особою пов’язаною з Банком через ознаку: асоційована особа пов’язаної з Банком особи …»

«…ТОВ… визнано особою пов’язаною з Банком через ознаку: особа, у який власником істотної участі є пов’язана з Банком особа…»

«…Вас визнано особою пов’язаною з Банком через ознаку: особа, через яку проводяться операції в інтересах пов’язаної з Банком особи ТОВ…»

Що робити, якщо разом з повідомленням мені була надіслана анкета пов'язаної особи?
Анкета надсилається у випадку, якщо інформації про пов'язану особу недостатньо для дотримання вимог Закону України "Про банки та банківську діяльність".
Пов'язана особа заповнює анкету впродовж п'яти робочих днів після отримання повідомлення та:

-    надсилає її на адресу: АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", пр. Перемоги, 67, м. Київ, Україна, 03062;

-    передає до найближчого відділення Банку;

-    надсилає через Клієнт - Банк "iFOBS" (для юридичних осіб, які підключені до системи Клієнт - Банк "iFOBS").

У мене змінилися особисті дані (інформація щодо асоційованих осіб, я набув/більше не володію істотною участю у статутному капіталі юридичної особи, я став/більше не є керівником юридичної особи, тощо). Які мої дії?

У разі зміни особистих даних просимо Вас впродовж п’яти робочих днів заповнити на надати до Банку анкету з оновленою інформацією:

Заповнену анкету Ви можете:

-       надіслати на адресу: АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», пр. Перемоги, 67, м. Київ, Україна, 03062;

-       передати до найближчого відділення Банку;

-       надіслати через Клієнт - Банк «iFOBS» (для юридичних осіб, які підключені до системи Клієнт - Банк «iFOBS»).

Чи можу я користуватися послугами Банку?
Так. Відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність" Банк надає послуги пов'язаним особам на поточних ринкових умовах тобто на умовах на яких обслуговуються клієнти Банку, які не є пов'язаними з Банком та Банківською групою особами.