Депозити від АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Депозитні програми АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» для фізичних осіб є ефективним та надійним інструментом управління тимчасово вільними коштами для отримання гарантованого доходу від їх розміщення.

Обери свій вклад

Істотні умови розміщення Комфорт На вимогу Вклад з видачею ощадного (депозитного) сертифіката
Валюта Гривні, долари США, євро Гривні, долари США, євро Гривні, долари США, євро
Мінімальна сума депозиту 1 000 грн., 100 доларів США, 100 євро Без обмежень 10 000 грн., 1 000 доларів США, 1 000 євро
Термін розміщення

35 - 45 днів

90 - 100 днів

180 - 190днів

270 - 280 днів

365 - 375 днів

              546 - 556 днів (для USD)

Безстроковий

31 день

93 дні

183 дні

365/366 днів

Особливості внесення/зарахування коштів на депозит Кошти вносяться/перераховуються на вклад (депозит) протягом 30 банківських днів з дати підписання Договору Можливість відкриття рахунку без внесення коштів Кошти вносяться/перераховуються на вклад (депозит) в день видачі бланку ощадного (депозитного) сертифіката
Виплата відсотків Щомісячно Щомісячно В кінці строку
Поповнення депозиту Не передбачено Без обмежень Не передбачено
Часткове зняття/ Дострокове повернення Не передбачено Допускається, шляхом надання заяви до банку Не передбачено
Продовження дії вкладу (депозиту) Не передбачено Безстроковий Не передбачено
Застосування надбавок

До ставок, діючих на дату оформлення вкладу, додається:

            у гривнях +0,25% річних для вкладів строком від 180 днів;

          у доларах США +0,25% річних для вкладів строком від 180 днів;

   у доларах США 0,45% річних для вкладів    строком від 365 до 375 днів на суму від

500 000 доларах США;
у доларах США 0,5% річних для вкладів строком від 546 до 556 днів на суму від

500 000 доларах США

 

Не передбачено Не передбачено
Детальніше

Істотні умови

Калькулятор

Істотні умови

Калькулятор

Істотні умови

Калькулятор

                                     

 

 

 

Загальні умови депозитних програм у АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»:

 • Умови відкриття депозитних рахунків

  1. Відкриття депозитних рахунків здійснюється при наявності паспорта або іншого документа, що його замінює та документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

  2. Обслуговування депозитних рахунків здійснюється відповідно до тарифів

  3. При оформленні депозитного договору банк надає можливість отримати банківську платіжну картку міжнародної платіжної системи VISA, тарифи.

 • Особливості при користуванні вкладними (депозитними) рахунками (попередження)

  Умовами договорів строкових вкладів не передбачено дострокове повне, або часткове повернення суми вкладу (депозиту).

  По закінченні терміну дії строкового вкладу (депозиту) кошти перераховуються на власний рахунок вкладника, зазначений в договорі, або іншим шляхом, передбаченим умовами договору.

  Внесення Банком будь-яких змін до договору банківського вкладу здійснюється лише за згодою клієнта, якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

  В такому випадку, повідомлення щодо внесення змін розміщується на офіційному вебсайті банку та на інформаційних стендах в місцях обслуговування клієнтів.

  Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи, як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

  Клієнт має право відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, шляхом направлення звернення через офіційний вебсайт Банку.