This image for Image Layouts addon

Шановні Клієнти,

Будь ласка, зверніть увагу, що відповідно до вимог ст. 8, ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019р. (далі – Закон про ПВК/ФТ) Банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, зобов'язаний здійснювати належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих клієнтів (представників клієнтів).

Належна перевірка – це заходи, що включають:
 • Iдентифікацію* та верифікацію** клієнта (його представника);
 • встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності);
 • встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;
 • проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями);
 • забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта.

Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюються до встановлення ділових відносин, вчинення правочинів, проведення фінансової операції, відкриття рахунка.

Актуалізацію*** даних про клієнта Банк зобов’язаний здійснювати в процесі обслуговування клієнта. Частота уточнення інформації залежить від виду діяльності та типу фінансових операцій, які здійснюються клієнтом, і проводиться Банком на періодичній основі. Крім того, обов'язкова актуалізація даних щодо ідентифікації проводиться у разі:

 • зміни кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] клієнта – юридичної особи або виявлення банком розбіжностей щодо відомостей про кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];
 • зміни місцезнаходження клієнта – юридичної особи, фізичної особи–підприємця;
 • унесення змін до установчих документів;
 • закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів (в тому числі у випадку вклеювання нової фотокартки в паспорт клієнта при досягненні 25- або 45-річного віку або закінчення строку дії ID-картки);

Також, обов’язково необхідно повідомити Банк про:

 • зміну осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, та зміну їх ідентифікаційних даних;
 • зміну місця проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні клієнта – фізичної особи (представника клієнта);
 • набуття або втрату клієнтом (представником клієнта) статусу політично значущої особи, особи близької до або пов’язаної із політично значущою особою.

У зв’язку з цим, в разі наявності вищезазначених підстав або повідомлення Банку щодо необхідності актуалізації інформації щодо ідентифікації, просимо Вас знайти можливість та надати до Банку заповнений Опитувальний лист та відповідні підтверджуючі документи (паспорт, РНОКППФО тощо).

pdf  Опитувальник клієнта - фізичної особиклієнта - фізичної особи
pdf  Опитувальник клієнта – фізичної особи – підприємця
pdf  Опитувальник клієнта – юридичної особи-резидента
pdf  Опитувальник клієнта – юридичної особи-нерезидента
pdf  Опитувальник клієнта – представництва юридичної особи – нерезидента

 

В разі не отримання Банком заповненого Опитувального листа та/або відповідних підтверджуючих документів від клієнта, що буде свідчити про нездійснення ідентифікації або актуалізації інформації про клієнта, Банк буде змушений, згідно вимог ст. 15 Закону про ПВК/ФТ, призупинити проведення подальших фінансових операцій за рахунками клієнта в т.ч. відмовитися від підтримання ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин).

Сподіваємося на Ваше розуміння та просимо вибачення за можливі незручності.

У разі виникнення будь-яких питань, будь-ласка, звертайтесь до контакт - центру АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 0 (800) 210 804 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України) та +38 (044) 205 33 76 (із-за кордону) або до обслуговуючого відділення Банку.


*Ідентифікація – заходи, що вживаються банком для встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних;

**Верифікація - заходи, що вживаються Банком з метою перевірки (підтвердження) належності відповідній особі отриманих Банком ідентифікаційних даних та/або з метою підтвердження даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників чи їх відсутність;

***Актуалізація інформації про клієнта – актуалізація даних щодо клієнта, в тому числі ідентифікаційних даних, шляхом отримання документального підтвердження наявності (відсутності) змін у них.