This image for Image Layouts addon

Пріоритетним напрямком кредитної політики АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» є орієнтація на довгострокову співпрацю з надійними партнерами в сфері кредитування. 

Строки та умови кредитування встановлюються в індивідуальному порядку, виходячи з цільового призначення, наявного забезпечення виду кредитного проекту, строку та валюти кредитування, порядку сплати відсотків та фінансового стану позичальника.

Основні параметри кредитних продуктів

«Доступні кредити 5-7-9%»

Програма реалізується Урядом України за ініціативи Президента України, через Фонд розвитку підприємництва

Продукт

5-7-9 рефінансування

5-7-9 обігові кошти

Тип кредиту

Кредит, невідновлювальна або відновлювальна кредитна лінія

Вимоги до Клієнта

Підприємство або фізична особа - підприємець, що відповідають критеріям прийнятності Програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Відповідність критеріям прийнятності Програми можна перевірити на офіційному сайті Фонду Розвитку Підприємництва 5-7-9.gov.ua.

Мета кредиту (цільове використання)

Рефінансування заборгованості за кредитами ММСП, наданими банками України .

В разі надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії, наступні транші надаються на наступні цілі:

·  придбання та/або модернізацію основних засобів ММСП, за винятком придбання транспортних засобів (крім тих, що будуть використовуватись в комерційних та виробничих цілях);

·  придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою провадження ММСП господарської діяльності, без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;

·  здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, у яких ММСП провадить основну господарську діяльність (крім офісних приміщень), які на праві власності або користування належать ММСП;

·  придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією ММСП інвестиційного проекту;

·  фінансування оборотного капіталу ММСП, обсягом не більше 25% від вартості інвестиційного проекту, коли необхідність у такому оборотному капіталі є невід’ємною частиною витрат ММСП на реалізацію інвестиційного проекту, який має повністю або частково фінансуватися за рахунок кредитних коштів, наданих Банком на умовах Програми;

·  інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням ММСП господарської діяльності з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання;

·  фінансування оборотного капіталу ММСП.

Фінансування оборотного капіталу ММСП,  з метою мінімізації та подолання негативних наслідків на розвиток малого підприємництва України, зумовлених необхідністю запровадження карантинних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (антикризові заходи - підтримка ліквідності ММП за рахунок кредиту на поповнення обігових коштів, без прив'язки до витрат за інвестиційним проектом).

Переваги продукту

Зниження витрат за обслуговування кредиту.

Строк кредитування

60 місяців.

36 місяців.

Валюта операції

Гривня

Сума кредиту 

від 100 000,00 грн. до 50 000 000,00 грн.

У випадку, якщо рефінансується заборгованість за кредитом (в тому числі отриманим в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»), наданим у вигляді кредитної лінії, таке рефінансування може бути надане Банком виключно за умови, що фактична заборгованість за таким кредитом дорівнює розміру діючого ліміту кредитування в цілому за договором, який рефінансується.

до 50 000 000,00 грн.

Дострокове погашення Кредиту

дозволене

Умови погашення Кредиту (тіло та процентів)

Сплата щомісячного платежу по тілу кредиту здійснюється згідно індивідуального графіку, сплата щомісячного платежу за відсотками здійснюється до 5-го числа місяця наступного за місяцем нарахування відсотків (включно). 

Компенсаційна процентна ставка в рамках Програми

Надається з метою зниження фактичних витрат на сплату Базової процентної ставки до рівня 3 % річних (до дати погашення кредиту).

Надається з метою зниження фактичних витрат на сплату Базової процентної ставки до:

- рівня 0 % річних (на період строку дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або обмежувальних заходів, пов'язаних з її поширенням, та протягом 90 днів з дня його (їх) відміни);

- рівня 7 % річних (після скасування карантину / обмежувальних заходів та закінчення 90 днів з дня його (їх) відміни і до дати його погашення).

Базова процентна ставка

за формулою: 

Для суб'єктів

мікро-

підприємництва

Для суб'єктів

малого   

підприємництва

Для суб'єктів

середнього підприємництва

Індекс UIRD (3міс.)

+ 7%

Індекс UIRD (3міс.)

+ 6%

Індекс UIRD (3міс.)

+ 5%

Базова процентна ставка за кредитом ММСП є змінюваною та має переглядатись Банком на щоквартальній основі з урахуванням зміни індексу UIRD (3 міс.).

Перегляд та зміна Базової процентної ставки здійснюється щоквартально, кожного першого робочого дня кварталу та встановлюється з 01 січня, 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня кожного року кредитування.

Максимальний розмір Базової процентної ставки, що може бути застосований за кредитом ММСП, не може бути вищим 30% (тридцять процентів) річних.

ММСП зобов’язаний самостійно забезпечити сплату Базової процентної ставки та/або іншої процентної ставки, визначеної кредитним договором. 

 

Комісії

за надання кредиту0,75% від суми кредиту/ліміту кредитної лінії, одноразово;

за супроводження кредиту ММСП (за перший місяць) 0,75% від суми кредиту/ліміту кредитної лінії, одноразово

Фінансування оборотних коштів у вигляді овердрафту на 12 місяців від 150 тис грн. до 2 млн грн.


 Цінність ТП «Welcome Importer»

Вартісні параметри

Фінансування ЗЕД діяльності від 18%

  
  • фінансова вигода при купівліпродажу валюти
  • опрацювання контрактів валютним наглядом
  • фінансування бізнесу
  • персональний дилер, який надасть вигідний курс валюти
  • оперативність проходження платежів
Переказ коштів у національній валюті:
 у межах Банку  1 грн
 за межі Банку  3 грн
у після операційний час 0,2% (мін 10 грн макс 300 грн)
Переказ коштів в іноземній валюті:
Дол США та інші вільноконвертовані валюти (крім ЄВРО) 0,1% (мін 20 дол США макс 100 дол США)
ЄВРО 0,2% (мін 30 ЄВРО макс 150 ЄВРО)
Купівля валюти 0,15%
Щомісячна плата за пакет 500 грн

Клієнт, який займається зовнішньоекономічною діяльністю  

 

Основні умови фінансування

До 500 тис грн Більше 500 тис грн
Мін.пакет документів Повний пакет документів
Чисті надходження за 3 місяці на рахунки Чисті надходження за 3 місяці на рахунки
Надається фінансова порука керівника компанії Надається фінансова порука кінцевого бенефіціара
КРЕДИТ  КЛАСИЧНИЙ Умови кредиту
вид фінасування кредит з одноразовим наданням коштів
відновлювальна кредитна лінія
невідновлювальна кредина лінія
валюта кредиту гривня долар США євро
%% ставка  фіксована та встановлюється в індивідуальному порядку фіксована та встановлюється в індивідуальному порядку фіксована та встановлюється в індивідуальному порядку
комісія за надання кредиту до 1 млн. 3,99 % від суми ліміту кредиту
1 до 2,5 млн. 2,49 % від суми ліміту кредиту
2,5 до 5 млн. 1,99 % від суми ліміту кредиту
комісія за супроводження/обслуговування кредиту  до 1 млн. 0,49 % від суми ліміту кредиту
1 до 2,5 млн. 0,45 % від суми ліміту кредиту
2,5 до 5 млн. 0,35 % від суми ліміту кредиту
сума кредиту в еквіваленті до 30 млн.грн.
мета кредитування поповнення обігових коштів
фінансування капітальних витрат
рефінансування існуючих кредитних зобов'язань перед іншими банками
фінансування зовнішньоекономічної діяльності
строк кредитування до 2-х років (в окремих випадках можливий більш тривалий термін)
порядок погашення кредиту щомісячно
індивідуальний графік
забезпечення об'єкти нерухомості (іпотека)
рухоме майно (транспортні засоби, обладнання, товари в обігу)
грошові кошти
порука третіх осіб
страхування забезпечення Предмет застави/іпотеки повинен бути застрахований заставодавцем/іпотекодавцем на користь Банку на весь строк дії кредитного договору і до моменту повного виконання зобов’язань Позичальником, в акредитованій Банком страховій компанії, в сумі, не меншій за ринкову (оціночну) вартість Предмету застави
інші умови обовязковою умовою при кредитуванні є відкриття поточного рахунку в Банку, переведення 75% руху коштів через рахунок в АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
дострокове погашення дозволено
ОВЕРДАФТ Для нових та діючих клієнтів банку
Умови до Ліміту  
Мінімальна – від 50 000 UAH
Максимальна сума – до 1 000 000 UAH (для бланкового)
для нових клієнтів Банку – до 500.000 UAH (для бланкового)
 
розрахунок Ліміту залежить від середньомісячних надходжень за останні 3 місяці від продажу товарів/ надання послуг:
Без забезпечення (бланково) – максимальна до 40%; 
Забезпечений - в межах діючих нормативів Банку
Термін кредитування до 12 місяців
Відсоткова ставка встановлюється індивідуально
Комісія 0,1% (min 1000,0 UAH)
(разова від суми ліміту)
Період обнуління та сплата відсотків не більш 90 днів та в кінці терміну дії договору в повній сумі, 
проценти щомісячно
Забезпечення Без забезпечення (бланково) - обов’язково фінансова порука кінцевого вигодонабувача
Забезпечений - рухоме або нерухоме майно, майнові права за договором банківського вкладу тощо, та обов’язково фінансова порука кінцевого вигодонабувача компанії
Вимоги до надходжень Кількість надходжень в місяць від здійснення господарської діяльності не менше 10-ти;
Кількість контрагентів не менше 5-ти та відсутність більше 50% концентрації на одного контрагента
Додаткові умови Термін ведення господарської діяльності на ринку не менше 6 місяців (наявність звітності на одну останню звітну дату);
Позитивна кредитна історія Клієнта та всіх пов’язаних осіб
 Обов’язкове відкриття поточного рахунку та переведення оборотів в АТ «Банк «Український Капітал»;
Наявність у власності поручителя нерухомого майна (необтяжене зобов’язаннями).

КОНТАКТИ

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
МФО: 320371
Код ЄДРПОУ: 22868414
№ свідоцтва платника ПДВ: 100267316
ІПН платника ПДВ: 228684126651
Ел.адреса НБУ: NBU_IYV
Адреса S.W.I.F.T.: UKCAUAUK


0 (800) 210 804 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України)
+38 (044) 205 33 76,
+38 (044) 364 35 26
 (із-за кордону)

office@buc.com.ua